Garantiitingimused

Tulenevalt Võlaõigusseadusest on Suusakeskuste AS vastutav kauba mittevastavuse ja puuduste kõrvaldamise eest.

Eraisikutel on aega nõuete esitamiseks 2 aastat, juriidilistel isikutel 6 kuu jooksul alates hetkest kauba tarnimisest.

Suusakeskuste AS ei vastuta:

  • Kliendi poolt kahjustatud kauba hüvitamise eest.
  • Puudute eest, mis tulenevad kauba mittesihipärasest kasutamisest.
  • Toote/kauba normaalne füüsiline/tavapärase kulumise eest.

Vastavalt lepingutingimustele kohustub Suusakeskuste AS parandama või välja vahetama toote samaväärse tootega omal kulul juhul kui tõendatakse toote mittevastavus müügieelsetele tingimustele. Kui toodet saab parandada, ei ole võimalik nõuda toote asendamist (kuna see tooks kaasa ebamõistlikke kulusid müüjale). Toote asendamine teostatakse mõistliku kokkulepitud mõistliku aja jooksul.

Toote ekspertiisi ja toote garantii teostatakse Rossignol spetsialistide poolt ja kulul.
Kui klient vaidlustab ekspertiisi otsuse, on kliendil õigus tellida sõltumatu kontroll/ekspertiis omal kulul.

Kui ekspertiis tõestab toote mittevastavuse/garantiiluse ja Rossignol nõustub otsusega, kannab eksperdi kulud Rossignol.

Kui toode otsustatakse tagastada, kannab Rossignol vastava summa (koos transpordi kuludega) klientidele pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kliendi poolset toote tagastamise otsust.

Toote parandamist või asendamist garantiitähtaja jooksul ei laienda toote esialgset garantiiaega.

Mittevastavaks tooteks tunnistatud toodet kliendile ei tagastata.

Kuidas käituda, kui tootel on puudused?
Palume saata e-kiri/avaldus aadressil: skishop@kuutsemae.ee. Kirjas palun kirjeldage võimalikult täpselt, milles seineb garantii probleem, kuidas see juhtus, millised olid tingimused jne. Kindlasti tuleb kirjale lisada toote pilti ja toote seerianumber (kui see on olemas).

Garantii avalduses palume märkida oma kontaktandmed, toote nimetus, arve number, lisage koopia müügikviitungist.

Pärast avalduse saabumist võtame kliendiga ühendust 14 päeva jooksul, et leppida kokku garantiimenetluse täiendav tegevus.