E-poe tingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus 

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna skishop.kuutsemae.ee (edaspidi Rossignol e-pood) omanik Suusakeskuste AS vahel (Suusakeskuste AS; Reg. kood: 10211494, Arula küla, Otepää vald, 67411 Valgamaa.) Rossignol e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Rossignol e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Suusakeskuste AS on õigustatud Rossignol e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje skishop.kuutsemae.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel skishop.kuutsemae.ee . Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Suusakeskuste AS vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. Rossignol e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik Rossignol e-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

2.3. Rossignol e-poes olevad hinnad võivad erineda jaekauplustes müüdavatest Rossignol-i toodete hindadest.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Vaadates oma ostukorvi sisu, võite alati minna tagasi e-poodi ja tooteid juurde valida.

3.2. Peale soovitud toodete valimist märkige soovitud makseviis ja kättetoimetusviis ning vajutage “Vormista Tellimus”. Nüüd kontrollige uuesti üle, kas kõik andmed on õiged ning vajutage “Kinnita tellimus”. Teid suunatakse maksmise lehele.

3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Suusakeskuste AS arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

4.2.1 internetipanga kaudu

4.2.2 krediitkaardiga (Visa või MasterCard)

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

Makseviiside kohta saab täpsemalt lugeda siit.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 toimetatakse tooted Teile kohale kasutades Teie poolt valitud tarnetingimust.

5.2. Laos olevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 1-3 tööpäeva.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Suusakeskuste AS ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Kauba pakiautomaati tellimisel saadetakse Teie poolt vormistamisel märgitud telefonile pakiautomaadi avamiseks vajalik kood.

5.7. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Suusakeskuste AS ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.8. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile skishop@kuutsemae.ee

5.9. Tellides kauba pakiautomaati, saavad saadetise suurimad mõõdud olla: Post24 – 41x38x64 cm või SmartPOST – 60x36x60 cm.

Transporditingimuste kohta saab lähemalt lugeda siit.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-poe aadressile skishop@kuutsemae.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 17 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates  e-mailile skishop@kuutsemae.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad. Tagastamisele ei kuulu spetsiaalselt teie jaoks valmistatud tooted.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul, tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote saatmisega seotud kulutused (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5. Rossignol e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu täies ulatuses kliendilt küsida ning see tagastavast summast maha arvata. Juhul kui toode on kliendile saadetud tasuta, arvestatakse transpordi hinnaks teenuse pakkuja poolset reaalset hinda.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Suusakeskuste AS; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Suusakeskuste AS-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Suusakeskuste AS Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Suusakeskuste AS vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Suusakeskuste AS vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.

7.2. Suusakeskuste AS ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Lepingutingimustele mittevastava toote puhul kohustub Suusakeskuste AS toote remontima või asendama samaväärse tootega omal kulul. Kui toodet on võimalik parandada, siis asendamist nõuda pole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on võimalik nõuda vaid juhul, kui toote asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks.

7.4. Garantiiekspertiis teostatakse Rossignol tootespetsialistide poolt ja kulul.

7.5. Kui klient vaidlustab Rossignol tootespetsialistide otsuse toote garantii suhtes, on tal õigus tellida erapooletu ekspertiis vastava litsentsiga asutuselt. Ekspertiisi kulud kannab ekspertiisi tellija. Juhul kui ekspertiis tõendab toote süülisust ja Rossignol aktsepteerib ekspertiisi otsust, katab kulud Rossignol.

7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.7. Toote remontimine või ümbervahetamine garantiiaja jooksul ei pikenda esialgset garantiiaega.

7.8. Nõuetele mittevastavat toodet, mis on hüvitatud, kliendile ei tagastata.

7.9. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks ja garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist on Suusakeskuste AS`il õigus toode 30 päeva möödudes utiliseerida.

7.10. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

7.11. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Ostjal lepingust taganemise õigus, mis algab toote üleandmise hetkest Ostjale ning kehtib 14 päeva. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb täita ja saata Müüjale taganemisavaldus ja tagastada kaup 14 päeva jooksul. Taganemisaja lõppedes on kliendil õigus esitada pretensioon esitades vastavasisulise avalduse Müüjale.

Garantiitingimuste kohta saab lähemalt lugeda siit.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Suusakeskuste AS vastutab Teie ees ja Teie vastutate Suusakeskuste AS ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Suusakeskuste AS ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Suusakeskuste AS ei saanud mõjutada ning mille saabumist Suusakeskuste AS ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Rossignol e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitleb Suusakeskuste AS kui konfidentsiaalset infot ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Täpsemalt saab lugeda privaatsuspoliitika kohta siit.

9.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3 Teie ja Suusakeskuste AS vahel seoses Rossignol e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Suusakeskuste AS endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 Suusakeskuste AS jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR`i maksev toode on järsku müügis 50 EUR`iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Rossignol e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Rossignol e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse meiliaadressil skishop@kuutsemae.ee

10.5 Rossignol e-poes olevad hinnad võivad erineda jaekaupluste omadest.